Blog

Użytkownik wieczysty zmora czy przywilej

On Luty 12, 2017, Posted by , In Budownictwo, By ,, , With No Comments

Do przełomu lat 90. w powszechnym obrocie prawnym były inne niż własność formy użytkowania gruntu na cele bu­downictwa mieszkaniowego (użytkowanie wieczyste). Dziś in­westor nie jest zainteresowany budową na cudzym gruncie, choćby ze względu na zasadę superficies solo cedit,według której wszystkie rzeczy trwale połączone z gruntem stano­wią własność właściciela działki. Oczywiście…

Płyty gipsowo – włóknowe

On Luty 5, 2017, Posted by , In Prace wykończeniowe, By , With No Comments

Odmianą płyt gipsowo-kartonowych są płyty gipsowo-włóknowe (g-w). Wytwarzane są z masy gipsowej i włókien celulozowych. Zbrojenie włóknem celulozowym zapewnia płytom większą wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć, co stanowi ich główną zaletę w porównaniu z płytami gipsowo-kartonowymi. Najczęściej stosuje się je na obudowy poddasza. Zapewniają bowiem odpowiednią izolację termiczną, akustyczną…

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

On Styczeń 15, 2017, Posted by , In BHP w pracy, By , With No Comments

Podleganie oddziaływaniu czynników szkodliwych związanych z wykonywaniem pracy nazywamy narażeniem zawodowym. Z pojęciem narażenie – oznaczającym wystawianie kogoś albo czegoś na niebezpieczeństwo, na działanie czegoś szkodliwego lub sprawianie, że ktoś może doznać nieprzyjemności – spotykamy się dość często w życiu codziennym. Mówimy: „naraziłam się na grypę, bo odwiedziłam chorą ciotkę”,…