Świetliki kalenicowe w oborze

Obecnie coraz częściej w budowanych oborach stosuje się wentylację poprzez wywiewną szczelinę kalenicową i nawiewną szczelinę podokapową.

Szczelina kalenicowa jest przykrywana przezroczystym zadaszeniem, co chroni przed deszczem, wspomaga wentylację wywiewną i stanowi istotny element przez który dostaje się światło dzienne do budynku. Szerokość świetlika dachowego ze względu na zapewnienie oświetlenia dziennego, przyjmuje się 10 – 12 % szerokości budynku. Świetlik kalenicowy montuje się na całej długości kalenicy z pominięciem skrajnych przęseł w szczycie budynku.

Aby działanie wentylacji poprzez świetlik kalenicowy było właściwe, konieczne jest odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do głównego kierunku wiatru. W Polsce większość wiatrów, to wiatry z kierunków zachodnich i północnych. Budynek powinien być sytuowany wzdłuż linii północ – południe (z dopuszczalnym odchyleniem do 30º) oraz nie może być zasłonięty innymi zabudowaniami, czy drzewami.

W oborze z wentylacją kalenicową minimalna wysokość ścian podłużnych powinna wynosić 3,5 m, a pochylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 20º – 25º. Ważne jest właściwe zwymiarowanie szczeliny wywiewnej (w kalenicy), a także szczeliny nawiewnej (pod okapem).

Przyjmuje się następujące minimalne wymiary szczelin:

  • szczelina wywiewna (wylotowa) 0,15 m²/krowę
  • szczelina nawiewna (wlotowa) 0,27 m²/krowę

Np. w oborze o długości 36 m i szerokości 15 m (dla 50 krów) wymiary wyniosą: dla szczeliny wywiewnej  50 krów x o,15 = 7,5 m², szerokość szczeliny 7,5 m² : 36 = 0,20 m, czyli po obu stronach w świetliku powinna być szczelina o szerokości m.in. 10 cm.

Natomiast szerokość szczeliny nawiewnej (pod okapem) obliczamy:

50 krów x 0,27 = 13,5 m², szerokość szczeliny 13,5 m² : 36 = 0,37 m, czyli szerokość szczeliny wlotowej w obu ścianach podłużnych powinna wynosić ok. 18 cm.

W świetlikach kalenicowych mogą być także montowane klapy regulujące odpływ powietrza, które są sterowane ręcznie (przy pomocy linek) lub elektrycznie. Rozwiązania takie stosuje się głównie w oborach uwięziowych, dla obór wolnostanowiskowych nie są konieczne. Prostszym rozwiązaniem (ze względu na łatwy dostęp) jest regulowanie ilości powietrza wlotowego.

Świetliki kalenicowe są budowane o szerokościach 60 – 250 cm, o przekroju łukowym lub dwuspadowe, w konstrukcji z profili aluminiowych lub stalowych cynkowanych, przykryte przezroczystymi płytami z poliwęglanu.