Użytkownik wieczysty zmora czy przywilej

On Luty 12, 2017, Posted by , In Budownictwo, By ,, , With No Comments

Do przełomu lat 90. w powszechnym obrocie prawnym były inne niż własność formy użytkowania gruntu na cele bu­downictwa mieszkaniowego (użytkowanie wieczyste). Dziś in­westor nie jest zainteresowany budową na cudzym gruncie, choćby ze względu na zasadę superficies solo cedit,według której wszystkie rzeczy trwale połączone z gruntem stano­wią własność właściciela działki. Oczywiście…