Użytkownik wieczysty zmora czy przywilej

Home  /  Budownictwo  /  Użytkownik wieczysty zmora czy przywilej

On Luty 12, 2017, Posted by , In Budownictwo, By ,, , With No Comments

Do przełomu lat 90. w powszechnym obrocie prawnym były inne niż własność formy użytkowania gruntu na cele bu­downictwa mieszkaniowego (użytkowanie wieczyste). Dziś in­westor nie jest zainteresowany budową na cudzym gruncie, choćby ze względu na zasadę superficies solo cedit,według której wszystkie rzeczy trwale połączone z gruntem stano­wią własność właściciela działki.

Law, Legislation, Document.

Oczywiście zasada ta nie jest bezwzględnie przestrzegana w naszych czasach, ale widoczny jest poważny regres takich instytucji, jak właśnie użytkowanie wieczyste. Ostatnio w Polsce umożliwiono użytkownikom wieczystym przekształcenie ich prawa we własność, gdy grunt położony jest pod domem jednorodzinnym lub udział we współwłasności, gdy zainteresowany posiada lokal w budynku wielorodzinnym.

Użytkownik wieczysty zmora czy przywilej 1

Własność niezabudowanej działki gruntu możemy w praktyce nabyć od osoby fizycznej (prywatnego właściciela) albo od oso­by prawnej, jaką jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *