Zmiany w ubezpieczeniach społecznych KRUS od 2013 roku

Od nowego roku wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniach społecznych rolników. Zmiany są konsekwencją wydłużenia przez rząd wieku emerytalnego do 67 roku życia. Nowelizacja wprowadzi także nowe świadczenie – częściową emeryturę rolniczą.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2013 r. o emeryturę rolniczą w dotychczasowym wieku emerytalnym, tj. dla kobiet po ukończeniu wieku 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat, ubiegać się będą mogły wyłącznie kobiety urodzone do dnia 31 grudnia 1952 r., i mężczyźni urodzeni do dnia 31 grudnia 1947 r. Pozostałym osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników ustawowy minimalny wiek emerytalny podwyższany będzie stopniowo o 1 miesiąc w każdym kwartale (szczegóły w tabeli 1 i tabeli 2) . Docelowy wiek emerytalny – minimum 67 lat dotyczyć więc będzie kobiet urodzonych po dniu 30 września 1973 r., i mężczyzn urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Jednocześnie ustawa wprowadza nowe świadczenie emerytalne, dla rolników, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, tzw. częściową emeryturę rolniczą. Przysługiwać będzie ona rolnikowi po ukończeniu 62 lat, jeżeli jest kobietą i po osiągnięciu 65 lat, jeżeli jest mężczyzną, o ile legitymuje się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym rolniczym: 35 lat dla kobiety i 40 lat dla mężczyzny. Częściowa emerytura rolnicza wypłacana będzie w wysokości równej 50% kwoty „normalnej” emerytury rolniczej bez względu na fakt prowadzenia lub nie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego osobom uprawnionym do częściowej emerytury rolniczej, KRUS z urzędu będzie zamieniał to świadczenie na emeryturę rolniczą.

 Z uwagi na stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego częściowa emerytura rolnicza będzie dostępna dla kobiet dopiero od 2020 r., tj. kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1958 r. Jednakże kobiety urodzone po dniu 31 grudnia 1958 r. ale do dnia 31 grudnia 1962 r. będą jeszcze mogły w tym czasie skorzystać z wcześniejszej emerytury rolniczej, o ile spełniły wymagane do jej przyznania warunki do końca 2017 r. Natomiast dla mężczyzn częściowa emerytura rolnicza dostępna będzie zaraz po wejściu w życie ustawy, tj. już teoretycznie po 1 stycznia 2013, ponieważ ustawowy wiek emerytalny mężczyzn już będzie wyższy niż 65 lat (dla urodzonych po 31 grudnia 1947 r.), jednakże tak samo jak w przypadku kobiet będzie dla mężczyzn dostępna jeszcze wcześniejsza emeryta rolnicza (dla urodzonych do dnia 31 grudnia 1957 r.).

źródło: minrol.gov.pl